افتتاح صندوق توسعه بیت کوین با حمایت میلیاردرهای فناوری